Adieu Secretaresse, Hello Assistant nog steeds actueel


Ieder jaar rond deze tijd ontvang ik een brief van Vakmedianet met een overzicht van de royalties die ik ontvang op het aantal exemplaren dat van ‘Adieu Secretaresse, Hello Assistant’ verkocht is in het afgelopen jaar. Niet dat je nu rijk wordt van zulke royalties, maar het is wel een gevoel van trots. Dat ik dat boek geschreven heb. Nu al weer tien jaar geleden. De inhoud is hier en daar natuurlijk gedateerd, maar dat is logisch sinds de digitalisering haar vlucht heeft genomen. De kern van mijn verhaal van toen is echter nu nog hartstikke actueel.

Een paar quotes als voorbeeld
– Nu een opleiding op hbo-niveau is vereist, zal het beroep als zodanig een positie en uitstraling moeten krijgen passend bij dit niveau.
– Nu er een tendens is naar hbo-opgeleide executive assistants, doet de vraag zich voor wat de rol van het mbo-onderwijs in de toekomst hierin zal zijn. Blijven er voldoende functies bestaan om alle mbo-leerlingen een werkplek in het secretariële werkveld te bieden? Juist dankzij de technologie zullen er echter ook totaal nieuwe functies ontstaan, die nieuwe kansen bieden aan zowel schoolverlaters als ervaren medewerkers.
– Uiteindelijk zal verdere promotie plaatsvinden naar functies buiten het beroep. Te denken valt hierbij aan functies in marketing, HR, communicatie of anderszins. Het geeft ook aan dat het geen ‘dead end job’ is, maar een mogelijk stap of stappen binnen iemands loopbaan.

Of wat vind je van deze uitspraken?
– Niet iedereen zal meer een werkplek vinden binnen het beroepsveld. Zolang medewerker en werkgever samen willen kijken naar de ambities, talenten en competenties van de betrokken medewerker, is er een gerede kans dat er een passende functie binnen de organisatie gevonden wordt.
– Het is van het grootste belang een gender neutrale functie te kiezen, opdat er meer mannen het vak willen uitoefenen en we het vrouwelijke imago kunnen afschudden. Secretaresse hoort bij de twintigste eeuw, executive assistant bij de 21e eeuw.
– Laten we stoppen met de indirecte manier van erkenning zoeken voor het vele werk dat achter de schermen wordt verricht. Zoals het bloemetje op secretaressedag. Het doet geen recht aan de professionaliteit binnen ons vak.

Deze quotes klinken als muziek in de oren, toch?
– De houding van de assistant verandert daarbij van reactief naar proactief: meedenken, vooruitdenken, adviseren, beïnvloeden, faciliteren, anticiperen, plannen, managen van informatie, sturen.
– Doordat kennis steeds sneller veroudert, beseft de assistant dat zij een leven lang moet blijven leren.

Veranderingen door corona
Met interesse volg ik momenteel de impact van de corona-maatregelen op het secretariële werkveld. Wat verandert er in je rol? Zie je kansen of zijn er ook bedreigingen? Ben jij al in gesprek met je leidinggevende over de (nieuwe/andere?) invulling van jouw rol als je weer terug kunt naar kantoor? Wacht niet af, maar neem de regie. Dat is professioneel handelen anno nu.

Scroll naar boven