Over ons

Wie zijn wij?

In 2004 heb ik, Annemarie de Martines, Quadrant Advies opgericht. Van huis uit ben ik managementassistente en begon mijn carrière in 1986. Via o.a. Secretary Plus (vestigingsmanager) en Scheidegger Opleidingen (docent) ben ik voor mijzelf begonnen.

Ik heb een fijn team van zelfstandige professionals om mij heen verzameld, waar ik al een aantal jaren prettig mee samenwerk. Ieder heeft zijn of haar eigen expertise, waardoor we vrijwel alle vraagstukken rondom secretariële ondersteuning kunnen oplossen.

Zo is Yvonne Persoon deskundig op het gebied van communicatie en het samenwerken in teams, weet Inge Verweij vrijwel alles als het gaat om Outlook, Office365 en agile werken en is Ingrid van Caulil deskundig op het gebied van het slimmer werken.

Annemarie de Martines

Missie en visie

Bij Quadrant Advies zijn wij er van overtuigd dat het secretaressevak een boeiend vak is, dat zich midden in een ‘make-over’ bevindt. Wij (h)erkennen de professionaliteit van dit vak en de mensen die er in werkzaam zijn. Onze kernwaarden zijn kennis van het secretaressevak, daadkracht, helderheid, probleemoplossend vermogen en niet onbelangrijk: een luisterend oor.

In het oplossen van vraagstukken rondom managementondersteuning staat bij Quadrant Advies de mens centraal. Het zijn immers de medewerkers die het verschil maken bij het realiseren van doelstellingen. Daarnaast geloven wij bij Quadrant Advies in een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verdere profes-sionalisering van de managementondersteuning is ook de verantwoordelijk-heid van het management, personeelszaken en leidinggevende(n).

Quadrant Advies helpt organisaties bij het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning die flexibel weet te reageren op een snel veranderende interne en externe omgeving. Soms betekent dit het ontwikkelen van het individu of van het team, soms zijn interventies in de organisatie nodig, of een combinatie van beide.

Daarbij is ieder vraagstuk anders. Wij leveren een oplossing op maat die meetbaar en aantoonbaar tot blijvende resultaten leidt. Dit kan zijn op organisatieniveau, maar ook op team- en/of individueel niveau. Dit kunnen wij realiseren, omdat wij beginnen met de waarom-vraag en wij stellen de vragen achter de vragen. Pas als u weet wat u wilt realiseren en wij hebben dit met elkaar concreet gemaakt, weten we samen wat er nodig is om dit te bereiken en kunnen wij na afloop meten of we gezamenlijk de gewenste resultaten hebben bereikt.

"Tevreden? Volmondig ja! Medio 2015 zei ik tegen Annemarie de Martines van Quadrant Advies dat ik aan het einde van het traject tevreden ben als de pool van secretariële ondersteuning zonder formele coördinatie in onderlinge afstemming de werkzaamheden uitvoert, inricht en verbetert. Een behoorlijke opgave om dit te bereiken met een groep secretaresses waar-voor deze manier van werken en verantwoordelijkheid hebben nieuw is. Degene die een der-gelijk veranderproces begeleidt moet in staat zijn de individuele medewerkers te coachen, het groepsproces te begeleiden en ook nog het management in de goede stand te krijgen. De combinatie van inhoudskennis en sociale vaardigheden van Annemarie hebben gezorgd voor een steeds beter functionerend team, ontzorgd management en als belangrijkste: tevreden teamleden. Waren er hobbels tijdens dit traject? Zeker, maar deze werden vakkundig opgevangen en benut. Kortom: ik eindig met het begin. Tevreden? Volmondig ja!"

Ronald Edelbroek

Directeur Bestuursdienst Open Universiteit

”De provincie Noord-Brabant heeft in 2011 Quadrant Advies ingehuurd om een profiel uit te werken voor de ‘secretaresse van de toekomst’. Dat profiel geeft een beeld van de veranderingen in het takenpakket van de secretaresse als gevolg van technologische en organisatorische ontwikkelingen. Tevens is Quadrant Advies gevraagd een opleidingsprogramma, dat afgestemd is op die ontwikkelingen, te ontwerpen en te implementeren. Het opleidingsprogramma is gevolgd door een groep van 18 secretaresse van bestuurders en directeuren.
Annemarie de Martines heeft deze opdracht in 2011 met succes uitgevoerd. Zij heeft daarbij een goed inzicht getoond in de ontwikkelingen op het vakgebied van de secretaresse. Daar-naast is zij erin geslaagd snel een vertrouwensband op te bouwen met de deelnemende secretaresses. Dat heeft niet alleen te maken met haar uitstekende sociale vaardigheden, maar ook met haar vakkennis. Door die vakkennis is zij snel geaccepteerd als ‘iemand die weet en begrijpt wat er in de praktijk van alledag speelt’. Annemarie de Martines heeft door interviews met de deelnemers ook een goede analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van de secretaresses en van de manier waarop het secretariaatswerk is georganiseerd.
De positieve ervaringen hebben ertoe geleid dat in 2012 een vervolgopdracht is verstrekt om een tweede groep secretaresses op te leiden en om een aantal werkprocessen samen met de secretaresses nader onder de loep te nemen en te verbeteren.“

Henk Bergmans

Programmamanager opleidingen, Bureau HRM, Provincie Noord-Brabant

”Annemarie heeft in 2015 in deeltijd leiding gegeven aan ons team BCOS, een team van secretaresses (15) dat de afdeling bestuur, de directie en het college van Gedeputeerde Staten ondersteunt. Annemarie kenmerkt zich door slagvaardigheid en kennis van zaken. Ze pakt problemen aan en (laat ze) oplossen. Daadkrachtig. Ze (h)erkent de professionaliteit van het vak en de mensen en werkt vanuit die basis. Op zoek naar verbetering. Ze staat daarbij naast de mensen en is makkelijk toegankelijk. Prettig mens.“

Jaap Wesselink

Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken Provincie Overijssel

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u eens van gedachten wisselen over uw werk, over uw loopbaan, over de inrichting van de management-ondersteuning bij uw organisatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij vinden het leuk om te sparren en anderen verder te helpen.

Scroll naar boven